Изложба
България и Мозайките

Мозаечното наследство на България. Детайл от мозайка "Кон до коня". Фотография: Антон Чалъков

Пано 1

Детайл от мозайка „Кон до коня” върху фасадата на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, 1980 г., автори Никола Хаджитанев и Александър Алексиев. Фотография: Антон Чалъков

Изложбата „България и мозайките“ е реализирана от Фондация „Балканско наследство“ за Държавния културен институт към Министъра на външните работи на Република България през 2023 г. в сътрудничество с български музеи, нестопански организации и специалисти в областта на изкуствознанието и археологията. Изложбата има за цел да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България чрез избрани детайли от антични, средновековни и съвременни мозайки и да разпали интереса на аудиторията към него. Освен това, тя представя и връзката на България с опазването, проучването и комуникацията на мозаечното наследство в Югоизточна Европа.

Мозайките, които Държавният културен институт има удоволствието да покаже чрез настоящата изложба, са създадени от различни култури през последните две хилядолетия. Най-многобройни са мозайките от Античността (ІІ – VІ в.) и ХХ в. – две епохи, в които това изкуство преживява разцвет и се създават забележителни негови образци на територията на съвременна България.

Изложбата се състои от два компонента: печатен и дигитален. Печатният включва 26 пана, като почти всяко от тях има кю-ар код, който води до настоящия сайт, представляващ  дигиталната част на изложбата. Сайтът съдържа страници с информация за представените обекти, тяхното местоположение на Гугъл карта, институциите/организациите, благодарение на които те са включени в изложбата и кратки научно-популярни текстове във връзка с историята, образците, проблемите и практиките за опазване на мозаечното изкуство в България и приноса на българските организации в тази посока. Дигиталният компонент на изложбата е разработен от фондация „Балканско наследство“ като допълнение към създадената за Държавния културен институт печатна мобилна изложба.

Всички фотографирани обекти, включени в изложбата, са разположени на обществени места по смисъла на българското законодателство. Благодарности на институциите и организациите, които предоставиха фотографии или достъп/съгласие за заснемане на обектите (по реда на представянето):

 • Музей на мозайките – Девня
 • Регионален археологически музей – Пловдив
 • Общински институт „Старинен Пловдив“
 • Регионален исторически музей – Стара Загора
 • Национален археологически музей при Българска академия на науките
 • Светия Синод на Българската православна църква
 • Апелативен съд – София
 • „Български пощи“ ЕАД
 • НДК – конгресен център София ЕАД
 • Национален исторически музей
 • Фондация „Проект Бузлуджа“
 • Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

В изложбата са използвани като фон за пана 2 и 26 следните изображения:

Детайл от мозайка в заседателната зала на Министерство на външните работи на Република България, София, 1983 г., автор Иван Кирков.

Пано 2

Детайл от мозайка в заседателната зала на Министерство на външните работи на Република България, София, 1983 г., автор Иван Кирков. Фотография: Антон Чалъков
Детайл от подова мозайка от късноантичната сграда „Ирини“ във Филипопол (съвременен Пловдив), ІV в.

Пано 26

Детайл от подова мозайка от късноантичната сграда „Ирини“ във Филипопол (съвременен Пловдив), ІV в. Фотография: Антон Чалъков

Авторския екип, реализирал изложбата:

Концепция на изложбата:
Иван Василев

Дизайн на изложбата:
Антон Чалъков, Иван Василев

Фотографии:
Антон Чалъков, Александър Манев, Ерън Тайлър, Иван Василев, Миглена Райковска, Мишко Тутковски, Томе Филов, Цветан Четъшки

Автори на текстовете:
Ваня Попова, Даниела Чулова-Маркова, Елена Кантарева-Дечева, Иван Василев, Люба Маноилова, Мария Камишева

Редактори:
Иван Василев, Люба Маноилова

Дизайн на уеб страница:
Антон Чалъков

Коректура на български:
Боряна Даракчиева

Превод на английски:
Борис Делирадев

Коректура на английски:
Лиз Мешел, Рейчъл Харисън

Държавният културен институт към Министъра на външните работи на Република България е интегрална част от международното културно сътрудничество и съдейства за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация.

Балканско наследство - лого Фондация „Балканско наследство“ е българска, културна организация с нестопанска цел и в обществена полза, която от 2008 г. подкрепя културното наследство на Югоизточна Европа, разкривайки неговите приноси, единство и многообразие пред света и възможностите за неговата утилизация на местно ниво. Тя е реализирала и/или подкрепила множество проекти за проучване, опазване, комуникация и управление на културното наследство, както и за образованието свързано с него, в България, Гърция, Израел, Северна Македония, Словения, Сърбия и Черна гора.

Емблема Горгона Медуза

Подова мозайка „Нарцис“
Подова мозайка с изображение на менора
Подова мозайка на късноантичната сграда „Ирини“
Подова мозайка „Дионисиево шествие“
Подова мозайка - апсида на „Св. София“
Детайл от първия мозаечен под на Епископската базилика
Детайл от втория мозаечен под на Епископската базилика
Детайл от подова мозайка с изображение на елен
Мозаечна икона на Св. Богородица Одигитрия
Куполна мозайка с изображение на Христос Вседържител
Стенна фасадна мозайка с изображение на Св. Петка
Детайл от стенна интериорна мозайка „Темида“
Детайл от стенна интериорна мозайка „Пощенски гълъби“
Детайл от композицията „Златния век“
Детайл от стенна интериорна мозайка „Родопска песен“
Детайл от стенна мозайка „Историческият полет на родината“
Детайл от стенна мозайка „Борбите и победата на Партията“
Детайл от стенна мозайка „Айнщайн“
Моменти от международни проекти с българско участие за консервация и реставрация на антични мозайки в Стоби, Северна Македония в периода 2011 - 2023 г.
Моменти от международни проекти с българско участие за проучване на антични мозайки в Черна гора и Северна Македония в периода 2010 - 2023 г.
Моменти от 14-тата конференция на Международния комитет за консервация на мозайки в Пловдив през 2022 г.
Мозайки, включени в Маршрути на мозайките в София и Пловдив